Tìm kiếm
TRA CỨU HỒ SƠ
Nhập mã số hồ sơ mà bạn nhận được từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc mã số hồ sơ có ghi trên “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa
CÁC LĨNH VỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
4 BƯỚC THỰC HIỆN
XEM HƯỚNG DẪN
Đăng ký
Tài khoản công dân doanh nghiệp
1
Đăng nhập
và khai báo hồ sơ
2
Thanh toán
phí, lệ phí
3
Nhận kết quả
hồ sơ trả về
4
icon-statistic-1
Tỉ lệ sớm và đúng hạn
0 %
icon-statistic-4
Nhận giải quyết
0
icon-statistic-2
Tổng giải quyết
0
icon-statistic-5
Đang giải quyết
0
icon-statistic-4
Tạm dừng bổ sung
0
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CUNG CẤP TRÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG BỘ QUỐC PHÒNG
Cá nhân
    Tổ chức